BLENDED LEARNING

Gratis optie: ombineer uw individuele lessen met e-learning (enkel voor het Engels) leer nog meer.
Deze formule laat u toe de lessen met uw docent te combineren met een aanvullende online cursus Engels waarmee u alle vaardigheden kunt verder oefenen: grammatica en lees-, schrijf- en luistervaardigheid. Ze biedt u de mogelijkheid om zonder meerkost extra tijd aan deze activiteiten te besteden zodat u nog sneller vooruitgang zult boeken.

Blended learning heeft twee complementaire componenten:

 • e-learning op een online platform via uw computer.
 • individuele lessen met uw native English speaker

Gedurende een traditionele talencursus wordt er 60 tot 70% van de lestijd aan de volgende activiteiten besteed:

 • uitleggen van grammaticale regels
 • geven en verbeteren van oefeningen
 • opnames beluisteren, gevolgd door een vragenlijst
 • nagaan wat studenten begrijpen en hebben gestudeerd plus
 • verbetering van huiswerk
 • afnemen van formele en informele testen

E-learning automatiseert deze activiteiten, zodat uw docent zijn tijd volledig kan besteden aan wat enkel hij kan doen:

 • conversatietraining met onmiddellijke verbetering
 • individuele vragen en problemen behandelen
 • de online activiteiten superviseren en sturen
 • u motiveren verder te doen (e-learning zonder docent leidt meestal tot vroegtijdige opgave)

Bijkomende voordelen

 • De resultaten van elke verrichte taak worden geregistreerd. Daarom is het een geweldig hulpmiddel voor werkgevers om de vooruitgang en inzet van hun werknemers op te volgen.
 • Twee uur e-learning per week verdrievoudigt de lestijd, zodat de gemiddelde prijs voor uw cursus op maat vermindert tot ongeveer 15 € per uur.
 • Ons systeem is zeer gebruiksvriendelijk, zelfs indien uw kennis van computers of van de Engelse taal beperkt is.
  U kan dadelijk van start gaan: u hebt enkel een computer, een internetverbinding en liefst ook een headset nodig.

Dankzij dit programma kan u alle taalactiviteiten inoefenen: teksten lezen, spelling verbeteren, audio- en video-opnames beluisteren, oefenen op grammatica en woordenschat
en zelfs uw uitspraak verbeteren.
Hier ziet u een korte demo van het online studieprogramma.

Opmerking: Dit e-learning programma is enkel beschikbaar voor het Engels. Er zijn verschillende niveaus, van elementair tot hoog intermediair (B1+).


Voor onze meer gevorderde studenten Engels (niveaus B2 tot C2) is er ander online studiemateriaal beschikbaar.

We bieden verschillende formules van blended learning aan,
e-learning kan immers met elk programma gecombineerd worden.

Studenten die onze groepslessen volgen, kunnen de zelfstudie versie van dit gratis e-learning programma gebruiken.

over onze school
Onze directeur aan het woord
Voor werkgevers en HR managers
referenties en getuigenissen
bekijk onze lessen
gratis en nuttig
taalcheques Actiris
info over subsidies
gratis optie e-learning
interessante links
test uw niveau Engels, Frans, Nederlands
gratis woordenboek Engels
Cambridge Dictionaries Online
officiële certificaten Engels als vreemde taal