INFORMATIE OVER SUBSIDIES

De steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat kleine en middelgrote ondernemingen toe een tussenkomst te verkrijgen van 50% voor taalopleidingen.

Voor wie is deze steun ?

Voor de KMO's (zelfstandigen en bedrijven), gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor welke soorten opleiding kan u van steun genieten?

Zal het volgen van een opleiding de werking of de competitiviteit van uw onderneming verhogen? Of het nu voor uzelf of uw personeel is, u kan een steunaanvraag doen als die opleiding een uitzonderlijk of dringend karakter heeft en indien deze opleiding minstens 1.000 € kost. Dit betekent dat u in volgende gevallen geen beroep kan doen op deze steun:

de opleiding heeft betrekking op de normale dagelijkse werking van uw onderneming
de taalcursus is verbonden met de basiskennis van de activiteiten van uw onderneming.

Van welke tussenkomst kan u genieten?

Subsidie voor externe opleidingen
Steunpercentage 50% van de opleidingskost
Minimumbedrag van de steun 500 € / opleiding
Maximumbedrag van de steun 3.000 €/ opleiding
Maximaal aantal tussenkomsten waarvoor u steun ontvangt 3 opleidingen / burgerlijk jaar

Hoe wordt de steun uitbetaald?

De steun wordt uitbetaald nadat u de opleiding integraal heeft betaald. U dient tevens een evaluatierapport en de bewijsstukken over te maken (facturen en betalingsbewijzen).

Hoe een steunaanvraag indienen?

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

  • het aanvraagformulier;
  • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
  • de lijst van referenties van het opleidingsinstituut, alsook hun folder (dit wordt u door de English Academy bezorgd).
  • een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving.

Download het aanvraagformulier (PDF)
Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd te worden naar:
Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Meer weten?

tel: 02 800 34 30
e-mail de bevoegde gewestelijke overheidsdienst.

over onze school
Onze directeur aan het woord
Voor werkgevers en HR managers
referenties en getuigenissen
bekijk onze lessen
gratis en nuttig
taalcheques Actiris
info over subsidies
gratis optie e-learning
interessante links
test uw niveau Engels, Frans, Nederlands
gratis woordenboek Engels
Cambridge Dictionaries Online
officiële certificaten Engels als vreemde taal