AANVRAAG TOT INSCHRIJVING

Als u zich voor een taalcursus wil inschrijven, kan u ons altijd bellen of een afspraak maken. Maar het is handig eerst een online taaltest te doen, gevolgd door een vragenlijst.
Dit is nog geen definitieve inschrijving maar het laat u toe uw behoeftes en voorkeuren kenbaar te maken.
Deze evaluatie duurt ongeveer 30 minuten. Zorg er dus voor dat u deze ongestoord kunt afwerken.

GEMAKKELIJKE TEST: voor iemand die zich slechts zeer beperkt in de doeltaal kan uitdrukken.
MOEILIJKE TEST: voor iemand met een gemiddeld of een hoger niveau.
(Indien u meer dan 45 scoort op de gemakkelijke test of minder dan 10 op de moeilijke test, dient u de andere taaltest ook af te leggen. U kan elke test slechts één keer doen.)

Succes!

Gemakkelijke test Engels Moeilijke test Engels
Gemakkelijke test Frans Moeilijke test Frans
Gemakkelijke test Nederlands Moeilijke test Nederlands

SLA DE TEST OVER indien niet van toepassing of reeds gedaan

over onze school
Onze directeur aan het woord
Voor werkgevers en HR managers
referenties en getuigenissen
bekijk onze lessen
gratis en nuttig
taalcheques Actiris
info over subsidies
gratis optie e-learning
interessante links
test uw niveau Engels, Frans, Nederlands
gratis woordenboek Engels
Cambridge Dictionaries Online
officiële certificaten Engels als vreemde taal