WIE ZIJN WIJ ?

Meer dan 60 jaar succesvol taalonderricht.

Toen THE ENGLISH ACADEMY in 1947 werd opgericht, kon niemand vermoeden dat ze 60 jaar later zou uitgegroeid zijn tot een van de meest gereputeerde talenscholen van BelgiŽ. Het systeem van praktische taaltraining door "native speakers" dat doorons werd geÔntroduceerd, bleek zeer succesvol en werd nadien talloze malen geÔmiteerd.
Vandaag organiseert THE ENGLISH ACADEMY taaltraining in bedrijven over het hele land, van Brugge tot Aarlen, en in ons talencentrum te Brussel.
Onze medewerkers blijven werken aan de verbetering van onze taalprogramma's teneinde onze cliŽnten de kwaliteit te bieden waar ze recht op hebben.

De volledige lijst van bedrijven en personen die hun vertrouwen in onze talenschool hebben gesteld gedurende de voorbije 50 jaar is uiteraard te lang om hier weer te geven. Daarom beperken wij ons tot een korte referentielijst van de meest gekende bedrijven die we momenteel tot ons cliŽnteel kunnen rekenen.

Onze manier van lesgeven

De succesformule vande English Academyis gebaseerd op een eenvoudig principe: de beste methode om een taal te leren, bestaat erin die taal te spreken en ernaar te luisteren. We doen het nodige om een actieve conversatie tussen onze leraars en onze studenten tot stand te brengen, aangepast aan hun specifieke behoeften. We gebruiken dus geen schoolse methode die gebaseerd is op schriftelijke vertaling en opgebouwd is rond theoretische grammatica.

Wij bieden gepersonaliseerde interactieve lessen aan, met de klemtoon op het mondelinge taalgebruik. Er wordt steeds in de aan te leren taal gecommuniceerd zodat de deelnemers leren denken in hun nieuwe taal en de idiomatische uitdrukkingen snel onder de knie krijgen. Deze benadering, waarbij het taalgebruik van de deelnemers onmiddellijk door onze docenten wordt verbeterd, vormt de kern van onze methode en het geheim van ons succes.

Uiteraard beschikken we over talloze handboeken en audio-CD's en een pakket zelf ontwikkeld didactisch materiaal. Dit vormt immers een noodzakelijke ondersteuning van de cursus, geeft deze een goede structuur en biedt bovendien de mogelijkheid tot herhaling na de les. Het cursusmateriaal wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van het niveau en de specifieke behoeften. De student is immers het centrale element van de taalcursus. Wij zijn enkel tevreden als onze studenten tevreden zijn.

Onze docenten

Onze lesgevers zijn native speakers die dus hun eigen moedertaal doceren. Ze vormen een team van gemotiveerde linguÔsten met een gespecialiseerde universitaire vorming. Het is logisch dat bijvoorbeeld de Engelse taal wordt gedoceerd door een Engelsman of een Amerikaan, en niet door een Belg. Een docent die u zijn moedertaal aanleert, is eveneens goed geplaatst om u te informeren over de lokale culturele gewoonten en gebruiken in de zakenwereld van hun land van herkomst. 

Onze toegewijde docenten hebben bovendien een ruime ervaring in het opleiden van anderstaligen, wat hen in staat stelt de vooruitgang van iedere student te evalueren en indien nodig het programma aan te passen. Onze goede reputatie is gebaseerd op de bekwaamheid en de inzet van al onze medewerkers die bovendien de nodige ondersteuning en feedback krijgen zodat ze uw verwachtingen kunnen inlossen.

Kortom, onze taaldocenten voldoen aan de strengste criteria: ze zijn gekwalificeerd, ervaren, flexibel en pedagogisch onderlegd. Hun doel is het uwe: u snel leren zich efficiŽnt uit te drukken in de doeltaal.

over onze school
Onze directeur aan het woord
Voor werkgevers en HR managers
referenties en getuigenissen
bekijk onze lessen
gratis en nuttig
taalcheques Actiris
info over subsidies
gratis optie e-learning
interessante links
test uw niveau Engels, Frans, Nederlands
gratis woordenboek Engels
Cambridge Dictionaries Online
officiële certificaten Engels als vreemde taal